Unknown_Browser

LANDELIJK OPERERENDLetselbalie werkt vanuit het midden van het land. Wij kunnen indien u daar prijs opstelt u thuis bezoeken. Soms verwijzen wij door, maar dan alleen naar kantoren die aan dezelfde hoge kwaliteitseisen als onze eigen specialisten.

>> Neem contact op

Gratis second opinion

Soms wordt u al bijgestaan in een zaak door een andere advocaat of adviseur, maar heeft u behoefte aan een second opinion. Welke ook de reden is, wij denken graag met u mee.

 >> Neem contact op

Praktijkvoorbeelden

Letselbalie heeft al in veel gevallen succes geboekt. Op deze pagina leest u enkele praktijkvoorbeelden.

Arbeidsongeval, Zaak dhr. B. Zusters, werkgeversaansprakelijkheid

De heer zusters valt van een rolsteiger, omdat deze ondeugdelijk is. Hij breekt daarbij zijn been en loopt ook ander letsel op. Daardoor raakt hij arbeidsongeschikt. Ook kan hij zelf niet meer klussen in en om het huis, iets wat hij graag deed en waarmee hij vele kosten uitspaarde. Nu heeft hij inkomensschade en moet hij voor schilderwerk aan zijn huis en soortgelijke onderhoudsklussen dure krachten inhuren. Zijn werkgever stelt dat hij zelf beter had moeten opletten en weigert de schade te vergoeden. Dit vindt de heer Zusters niet terecht, want de werkgever hoort te zorgen voor goed materiaal. Ook was bij de klus een leidinggevende aanwezig en die liet hem op de steiger klimmen.

De heer Zusters schakelt Letselbalie in. Omdat de werkgever weigerachtig blijft, volgt een procedure bij de Kantonrechter. Die stelt de heer Zusters in het gelijk omdat de werkgever hem nooit met een ondeugdelijke rolsteiger op pad had mogen sturen. De werkgever moet nu alle schade vergoeden die door het arbeidsongeval is ontstaan. Het gaat om vele tienduizenden euro's.

Verkeersongeval, Zaak mevr. J. de Boer, whiplash

Mevrouw De Boer loopt whiplashletsel op bij een auto ongeval. De aansprakelijke verzekeraar vergoedt haar autoschade, maar niet de schade als gevolg van de whiplash. Whiplash bestaat immers niet, zo krijgt ze van de verzekeraar te horen. Verontwaardigt over zoveel brutaliteit wendt ze zich tot Letselbalie.

Er wordt een onafhankelijk onderzoek gestart waaruit blijkt dat ze wel degelijk whiplashklachten heeft en daardoor niet fulltime kan werken. Ook heeft ze hulp nodig in het huishouden. De verzekeraar moet alsnog de schade vergoeden. Omdat mevrouw De Boer nog jong is en de schade dus nog lang doorloopt in de toekomst, gaat het om meer dan tweehonderdduizend euro. Door middel van een regeling worden mevrouw De Boer en de verzekeraar het alsnog eens en kan de zaak naar teveredenheid worden gesloten.

>>> naar boven

Medische fout, Zaak mevr. P. de Vries, medicijnen tijdens zwangerschap

Na een voorspoedige zwangerschap krijgt mevrouw De Vries enige tijd voor de uitgerekende datum last van een nierbekkenontsteking. ZIj wordt hiervoor succesvol behandeld. Na de geboorte blijkt haar dochtertje volledig doof te zijn. Ruim een jaar later leest zij een artikel waarin staat dat sommige medicijnen die tijdens de zwangerschap worden toegediend, kunnen leiden tot aantasting van het gehoor van de foetus. ZIj begint een link te leggen tussen de behandeling voor de nierbekkenontsteking en de doofheid van haar dochter.

Zij besluit Letselbalie in te schakelen. Uit een uitgebreid advies van de medisch adviseur blijkt dat het toegediende medicijn inderdaad hooogstwaarschijnlijk de doofheid heeft veroorzaakt. Uiteindelijk erkent het ziekenhuis de fout en wordt de schade voor mevrouw De Vries en haar dochter vergoed. De schade van haar dochter is zeer aanzienlijk. Zij heeft speciaal onderwijs en speciale leermiddelen nodig. Dat wordt lang niet allemaal vergoed door de overheid en de ziektekostenverzekeraar. Ook presteren dove mensen over het agemeen minder op school dan horenden en kunnen zij later moeilijker een baan vinden. Daardoor lijdt zij schade wegens verlies van inkomen en carriereverlies. Door de schadevergoeding kan de dochter toch een enigszins normaal leven leiden en is zij niet ook nog eens financieel gehandicapt

>>> naar boven.

Privé-ongeluk, Zaak J. Havelaars, overname van andere advocaat

De heer Havelaars krijgt een ongeval, met ernstig beenletsel tot gevolg. Hij kan na een langdurige revalidatie weer werken, maar niet meer overwerken. Ook zijn carrière kansen zijn verkeken. In 2005 adviseert zijn toenmalige advocaat hem om akkoord te gaan met een schadevergoeding van € 300.000,00. Hij is het hier niet mee eens en stapt over naar Letselbalie. Na het maken van een nieuwe schadeberekening en het beter onderbouwen van de schade, volgt in 2008 een afwikkeling op een bedrag van € 500.000,00.

>>> naar boven

Schadebeperking, Zaak dhr. F. Hamdioui, behoud van werk en inkomen

De heer Hamdioui heeft na vele jaren van hard leren en werken een droombaan bereikt bij een groot bedrijf. Helaas wordt hij op een dag aangereden op de fiets. Hij breekt twee benen en een arm. De aansprakelijkheid wordt vlot erkend door de wederpartij. De heer Hamdioui weet niet hoe nu verder, maar weet wel dat hij er alles voor over heeft om zijn baan te behouden.

Via 0800-ongeval komt hij bij Letselbalie terecht. Letselbalie overlegt met de aansprakelijke verzekeraar en zo komt hij snel bij de juiste revalidatie artsen terecht. Ook de aansprakelijke verzekeraar werkt mee. Binnen drie maanden kan hij weer aan de slag, met enkele hulpmiddelen die de verzekeraar betaalt. De heer Hamdioui behoudt daardoor zijn baan en inkomen. Ook de werkgever is blij, want ze hadden gedacht dat hij veel langer thuis zou zitten. Ze vreesden zelfs op zoek te moeten naar een vervanger.

Schade regelen is dus niet hetzelfde als de schade maximaliseren. Juist door te voorkomen dat de schade groter zou worden, was de heer Hamdioui meer geholpen dan als hij niets had gedaan.

>>> naar boven

Loonschadeverhaal, Zaak Kees de Boei, verhaal van loon- en reïntegratiekosten

Kees de Boei krijgt een ongeval en valt uit voor zijn werk. Zijn werkgever moet zijn loon doorbetalen en is gehouden Kees indien mogelijk weer te reïntegreren. Kees is een ervaren kracht die men niet kwijt wil, maar de kosten van revalidatie en reïntegratie zijn hoog. De werkgever hikt tegen deze kosten aan, omdat de zaken toch al niet zo geweldig gaan. Na overleg met Letselbalie wordt de veroorzaker van het ongeval aansprakelijk gesteld. De doorbetaalde loonkosten worden verhaald. Ook de reïntegratiekosten kunnen worden verhaald. De werkgever van Kees is verlost van een grote financiële last. Na een intensieve revalidatie kan Kees volledig reïntegreren. Letselbalie kan ook de kosten van rechtsbijstand verhalen op de aansprakelijke partij. Het heeft de werkgever van Kees dus helemaal niets gekost.

>>> naar boven

Meer informatie

Bel ons voor meer informatie via 030-6980690 of vul het contactformulier in. Wij helpen u graag verder.

> Direct contact

>>> naar boven

 

Technische realisatie: A-side media